Znakowanie:

Proponujemy Państwu nową technologię: ZABEZPIECZANIE DRUKÓW ZWARTYCH PRZED FAŁSZOWANIEM - stosowaną w Drukarni. Została ona opracowana przez akcjonariuszy Spółki
z wykorzystaniem wyników badań przeprowadzonych w laboratorium firmy Michael Huber Polska
Sp. z o.o. (dotyczących odporności wydruków na ścierania i ich karbonizacji). Dzięki opracowanej technologii powstaje nowy produkt znacząco różniący się swoimi cechami wizualnymi i użytkowymi od produktów dostępnych na rynku.

Elementy świadczące o innowacyjności nowego produktu to:

  • unikatowy nadruk cyfrowy zabezpieczający druki zwarte – tj. nadruk na elementach druków kodów identyfikacyjnych stanowiących ciąg liczb lub liter lub elementów graficznych albo kompilację tych znaków, przy czym strona redakcyjna zawiera informację o miejscu ulokowania kodu; dzięki temu istnieje możliwość rozróżnienia poszczególnych wydań pomiędzy sobą oraz ustalenie terminu wydania;
  • unikatowy kod identyfikacyjny na drukach, który nakłada się w sposób widoczny w dowolnym miejscu niezadrukowanym lub w sposób niewidoczny w świetle dziennym, natomiast widocznym w świetle UV; dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia identyczności i autentyczności druku z rzeczywiście wydana publikacją;
  • precyzyjne drukowanie dyszami natryskowymi o  średnicy 60 mikrometrów za pomocą nowoopracowanego atramentu.
JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI
ue

MTA