1. O firmie

   Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca Spółka Akcyjna

   Ul. Nad Drwiną 10
   30-741 Kraków
   NIP 679-26-46-464
   REGON 357216404

   Zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009895 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. Akcjonariat
   1. Wysokość kapitału zakładowego 2 150 000,00 PLN

   2. Dematerializacja akcji
    • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
    • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
    • Kontakt do Biura Zarządu w sprawie kontaktu z akcjonariuszami:

     Agnieszka Zubek
     adres: 
     Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.
     Ul. Nad Drwiną 10
     30-741 Kraków

     tel. 517 052 934
     mail: a.zubek@anczyca.pl 

     WEZWANIA DLA AKCJONARIUSZY

    • 30-09-2020 - Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce 

     Zarząd Drukarnia Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A.. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, to jest w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10. Dokumenty akcji można wysłać na adres Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąść pod uwagę ryzyko utraty dokumentów. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.W przypadku przesłania akcji drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie przesłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres.

     Powyższe wezwanie zostanie przesłane do Akcjonariuszy listem poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przekazane osobiście.

    • 21-10-2020 - Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce

     Zarząd Drukarnia Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A.. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, to jest w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10. Dokumenty akcji można wysłać na adres Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąść pod uwagę ryzyko utraty dokumentów. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.W przypadku przesłania akcji drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie przesłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres.

     Powyższe wezwanie zostanie przesłane do Akcjonariuszy listem poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przekazane osobiście.
     Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy złożyli już w Spółce dokumenty akcji.

    • 18-11-2020 - Trzecie wezwanie do złożenia akcji w Spółce

     Zarząd Drukarnia Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A.. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, to jest w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10. Dokumenty akcji można wysłać na adres Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąść pod uwagę ryzyko utraty dokumentów. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.W przypadku przesłania akcji drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie przesłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres.

     Powyższe wezwanie zostanie przesłane do Akcjonariuszy listem poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przekazane osobiście.
     Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy złożyli już w Spółce dokumenty akcji.

    • 14-12-2020 - Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

     Zarząd Drukarnia Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A.. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, to jest w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10. Dokumenty akcji można wysłać na adres Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąść pod uwagę ryzyko utraty dokumentów. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.W przypadku przesłania akcji drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie przesłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres.

     Powyższe wezwanie zostanie przesłane do Akcjonariuszy listem poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przekazane osobiście.
     Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy złożyli już w Spółce dokumenty akcji.

    • 20-01-2021 - Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

     Zarząd Drukarnia Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A.. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, to jest w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10. Dokumenty akcji można wysłać na adres Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąść pod uwagę ryzyko utraty dokumentów. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.W przypadku przesłania akcji drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie przesłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres.

     Powyższe wezwanie zostanie przesłane do Akcjonariuszy listem poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przekazane osobiście.
     Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy złożyli już w Spółce dokumenty akcji.

   3. Rejestr akcjonariuszy
    • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy  
    • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM SA [www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy]
JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI
ue

MTA