Wykonujemy druk proofów
w następujących formatach

 A4 - cena 33,00 zł (netto)

 A3 - cena 55,00 zł (netto)

 B3 - cena 75,00 zł (netto)

 A2 - cena 95,00 zł (netto)

koszt wysyłki - 25 zł (netto)

Certyfikowany proof cyfrowy (kontraktowy) stanowi najlepszą metodę sprawdzenia pracy przed oddaniem jej do druku.

Wszystkie proofy wykonywane są na profesjonalnym papierze proofingowym posiadającym certyfikat FOGRA.
Wszystkie proofy są certyfikowane w/g normy ISO 12647-7 Contract Proof „Media Wedge”.
Standardowym profilem przy druku proofów jest ISO Coated v2 (FOGRA39), chyba, że klient dostarczy inny profil.

 

ue

MTA