Wykonujemy druk proofów
w następujących formatach

 A4 - cena 36,00 zł (netto)

 A3 - cena 61,00 zł (netto)

 B3 - cena 83,00 zł (netto)

 A2 - cena 105,00 zł (netto)

koszt wysyłki - 30 zł (netto)

Certyfikowany proof cyfrowy (kontraktowy) stanowi najlepszą metodę sprawdzenia pracy przed oddaniem jej do druku.

Wszystkie proofy wykonywane są na profesjonalnym papierze proofingowym posiadającym certyfikat FOGRA.
Wszystkie proofy są certyfikowane w/g normy ISO 12647-7 Contract Proof „Media Wedge”.
Standardowym profilem przy druku proofów jest ISO Coated v2 (FOGRA39), chyba, że klient dostarczy inny profil.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI
ue

MTA