"Medal Przyjaciela Szkoły"

Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie przyznali Panu Piotrowi Janickiemu "Medal Przyjaciela Szkoły". Wręczenie nagrody odbyło się podczas świętowania jubileuszu szkoły: 110-lecie istnienia.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia. 

Fundacja "Akademia Książki", której fundatorami jest Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A. oraz Piotr Janicki, wspiera Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę "Pawiego Pióra", w którym biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W 2018 roku szkoła zorganizowała już XVI edycję tego konkursu. Celem jest zachęcenie młodzieży do poznawania współczesnej literatury polskiej, zachęcenie do wyrażania własnego zdania, oceny, sądów oraz dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego. 

 

 


JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI
ue

MTA