KONKURS NA KSIĄŻKĘ EDYTORSKO DOSKONAŁĄ EDYCJA

Z przyjemnością informujemy, że do grona sponsorów Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA  dołączyła Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.

Konkurs EDYCJA  organizowany jest od 1994 roku, jego celem jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, wyróżnianie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej i szukających nowych rozwiązań graficzno-technicznych, promowanie polskich twórców książek. 

W konkursie biorą udział książki nadsyłane przez wydawców, publikacje, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie wśród tysięcy innych, rok w rok ukazujących się na rynku.

Jury Konkursu przewodniczy prof. zw. Lech Majewski (Wydział Dział Grafiki ASP w Warszawie), zaproszeni przez niego goście oraz  przedstawiciel sponsorów.  

Organizatorem Konkursu jest magazyn "Wydawca" przy wsparciu Targów w Krakowie i sponsorów branżowych. 

Konkurs rozstrzygany jest podczas Targów Książki w Krakowie, wydawcy-laureaci zostają uhonorowani dyplomami oraz cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, a jej twórcy (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) dyplomami.

W tym roku, rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane  w formie filmu zamieszczonego w Internecie.

Do grona sponsorów należą: Arctic Paper Polska, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Logoscript, Targi Książki w Krakowie.

Książki nominowane do Konkursu:

ue

MTA