24 października 2023 w Zespole Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i usprawnienie komunikacji między instytucjami i podmiotami, które zajmują się przygotowaniem uczniów do efektywnego zaistnienia na rynku pracy po skończeniu edukacji szkolnej.

Współorganizatorami szkolenia w Zespole Szkół Poligraficzno- Medialnych w Krakowie są:

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna -Krakowski Ośrodek Kariery
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

 

Cieszymy się, że mogliśmy zabrać głos jako przyszły potencjalny pracowdawca.


JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI
ue

MTA